Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùxwásun 23-29

ÐƐHAN 19-25

Nùxwásun 23-29
 • Han 116 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Na Mɔjɛmɛ lɛ Dó Mɛsiya ɔ Wu”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 22:2—É na cí ɖɔ Mawu jó Mɛsiya ɔ dó wɛ ɖɔhun (w11-EG 15/8 15 akpá. 16)

  • Ðɛ 22:8, 9—È na ɖɔ nùyá nú Mɛsiya ɔ (w11-EG 15/8 15 akpá. 13)

  • Ðɛ 22:19—È na nyì akɔ dó awu Mɛsiya ɔ tɔn lɛ (w11-EG 15/8 15 akpá. 14)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 19:15—Etɛ wemafɔ enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ? (w06-EG 15/5 19 akpá. 8)

  • Ðɛ 23:1, 2—Nɛ̌ Jehovah ka nyí Lɛngbɔnyitɔ́ ɖagbe ɖé gbɔn? (w02-EG 15/9 32 akpá. 1-2)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 25:1-22

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) bh—Xà wemafɔ ɖé ɖò alokan alǒ tablɛti ɖé jí.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) bh—Zǎn akpáxwé nǔbiba tɔn JW Library tɔn dó ba wemafɔ Biblu tɔn e na sìnkɔn nú nùkanbyɔ xwétɔ́ ɔ tɔn é ɖé na.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 129-130 akpá. 11-12—Xlɛ́ nùkplɔntɔ́ ɔ lee é sixu zán JW Library dó sɔnǔ nú nùkplɔnkplɔn ɔ ɖò alokan alǒ tablɛti tɔn jí gbɔn é ɖò klewun mɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 55

 • Lee È Sixu Zán JW Library Gbɔn lɛ É—Akpáxwé 2: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Yǐ Biblu lɛ Bo Tò kpo video Ba Nùɖé Ðò Biblu Alǒ Wema ɖé Mɛ kpo, bo ɖɔ xó dó ye jí klewun. Enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó xota ɔ sín xotalá gudo tɔn ɔ jí. Byɔ kpléwatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ ali ɖevo ɖěɖee nu ye zán JW Library ɖè ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 16 akpá. 1-15

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 139 kpo Ðɛ Kpo