Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Novembre 2017

13-19 Novembre

ABUDIYASI 1–JONASI 4

13-19 Novembre
 • Han 102 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nùwanyido Towe lɛ Ni Kplɔ́n Nǔ We”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Abu 10​—Nɛ̌ è ka ‘vívá kún Edɔmu tɔn bǐ sésé’ gbɔn? (w07-EG 1/11 13 akpá. 5)

  • Abu 12​—Etɛ hwɛ e Mawu ɖó nú Edɔmu é ka sixu kplɔ́n mǐ? (jd-F 112 akpá. 4-5)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jon 3:1-10

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) wp17.6 sín akpà​—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) wp17.6​—Mɛ ɔ ko yí xójlawema ɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn ɔ hwenu. Xlɛ́ lee è sixu bló mɛbakpɔ́n ɖé gbɔn é, lobo xwlé è wema Biblu kplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn ɖé.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) ll 12-13: Sɔ́ ɖiɖe e jí a na ɖɔ xó dó é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN