Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

ALƆDLƐNDONǓ KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA TƆN LƐ Juillet 2017

ALƆ E JÍ È SIXU YÍ ƉÓ LƐ É