Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

19-​25 Mars

MATIE 24

19-​25 Mars
 • Han 126 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Ðò Azǎn Gudogudo Tɔn lɛ Mɛ”: (Cɛju 10)

  • Mt 24:12​—Nǔnyanyawiwa e ɖò kpɔ́ sù wɛ é na zɔ́n bɔ wanyiyi gbɛtɔ́ lɛ tɔn na ɖekpo (it-1-F 112 akpá. 10)

  • Mt 24:39​—Gbɛmɛ sín nǔ kpaà lɛ gbé nyinya na huzu linkpɔ́n taji bǐ ɔ nú mɛɖé lɛ bo na zɔ́n bɔ ayi yetɔn na gosin nǔ taji lɛ jí (w99-EG 15/11 19 akpá. 5)

  • Mt 24:44​—Gǎn ɔ na wá hwenu e è ma ɖó nukún tɔn dó ǎ é (jy 259 akpá. 5)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 24:8​—Etɛ ɖɔ wɛ xó Jezu tɔn lɛ ka sixu ko ɖè? (“wuvɛ̌ mimɔ” tinmɛ ɖevo dó Mt 24:8 jí, nwtsty)

  • Mt 24:20​—Etɛwu Jezu ka ɖɔ mɔ̌? (“avivɔ ɖaxó ɔ hwenu” “gbɔjɛzán gbè” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 24:20 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 24:1-22

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ ɔ ɖɔ nǔ e mɛ lɛ nɔ ɖɔ dó gbɛ́ wɛn ɔ ɖò xá mitɔn mɛ é ɖé.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ e a ɖɔ xó xá ɖ’ayǐ é ɖò xwégbe ǎ, amɔ̌ mɛ ɖevo ɖò finɛ.

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN