Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Mars 2017

13-19 Mars

JELEMÍI 5-7

13-19 Mars
 • Han 66 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ye Ðó Jlǒ Mawu Tɔn Wiwa Te”: (Cɛju 10)

  • Jel 6:13-15—Jelemíi ɖè hwɛ e akɔta ɔ hu lɛ é gbà (w88-F 1/4 11-12 akpá. 7-8)

  • Jel 7:1-7—Jehovah tɛnkpɔn bo na bló bonu ye na lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo (w88-F 1/4 12 akpá. 9-10)

  • Jel 7:8-15—Izlayɛli vɛdo ɖɔ Jehovah kún na wà nǔ ɖě ó wɛ sín (jr-F 21 akpá. 12)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jel 6:16—Etɛ Jehovah ka ɖò togun tɔn sísɛ́ wɛ ɖɔ é ni wà? (w05-EG 1/11 23 akpá. 11)

  • Jel 6:22, 23—Etɛwu è ka sixu ɖɔ ɖɔ togun ɖé “gosin tò e ɖò totaligbé ɔ mɛ jawě”? (w88-F 1/4 13 akpá. 15)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jel 5:26–6:5

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) T-36—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) T-36—Mi ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó gbàví “Etɛ A ka Lin Dó Nùkanbyɔ Elɔ Wu?” jí. Ylɔ̌ mɛ ɔ wá Flǐn tɛnmɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) jl nùkplɔnkplɔn 1—Ylɔ̌ mɛ ɔ wá Flǐn tɛnmɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN