Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

6-12 Mai

2 KƆLƐNTINU LƐ 4-6

6-12 Mai
 • Han 128 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Awakanmɛ . . . Nɔ Kú Mǐ Ǎ”: (Cɛju 10)

  • 2Kɔ 4:16—Jehovah nɔ ɖò hlɔnhlɔn na mǐ wɛ “ayihɔngbe ayihɔngbe” (w04-EG 15/8 25 akpá. 16-17)

  • 2Kɔ 4:17—“Hwenu ɖé” wɛ wuvɛ̌ “kpɛ” e mɔ wɛ mǐ ɖè dìn lɛ é ɖè na (it-1-F 759-760)

  • 2Kɔ 4:18—Mǐ ɖó na sɔ́ ayi ɖó nyɔna sɔgudo tɔn Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ jí

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • 2Kɔ 4:7, nwt—Etɛ ka nyí “dɔkun enɛ e ɖò kozɛ́n mɛ é”? (w12-F 1/2 28-29)

  • 2Kɔ 6:13—Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ sɔgbe xá gbeɖiɖe e ɖɔ ɖɔ mǐ ni “ɖó wanyiyi ɖaxó” nú mǐɖée é gbɔn? (w09-EG 15/11 21 akpá. 7)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) 2Kɔ 4:1-15 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 12)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 143

 • Un Ðò Nǔ E Wu Un Kpé É Bǐ Wà Wɛ: (Cɛju 8) Xò video ɔ. Enɛ gudo hǔn, kan nǔ elɔ lɛ byɔ kpléwatɔ́ lɛ: Nɛ̌ Nɔví Foster ka sɛn Jehovah kpo nǔwukpíkpé tɔn bǐ kpo hwenu e é ɖò winnyawinnya mɛ é gbɔn? Nɛ̌ ninɔmɛ tɔn lɛ ka huzu gbɔn? Ninɔmɛ tɔn lɛ huzu có, nɛ̌ é ka kpó ɖò Jehovah sɛn wɛ kpo nǔwukpíkpé tɔn bǐ kpo gbɔn? Etɛ kpɔ́ndéwú tɔn ka kplɔ́n we?

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 7)

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 65

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 65 kpo Ðɛ Kpo