Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

20-26 Mai

2 KƆLƐNTINU LƐ 11-13

20-26 Mai
 • Han 3 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Wun ɖé Ðò Lanmɛ nú Pɔlu”: (Cɛju 10)

  • 2Kɔ 12:7, nwt—Pɔlu ɖí xwi xá tagba magbokɔ ɖé bɔ é cí wun ɖɔhun, bo nɔ ɖò sísɔ́ ɛ wɛ (w08-EG 15/6 3-4)

  • 2Kɔ 12:8, 9—Pɔlu savo nú Jehovah ɖɔ é ni ɖè tagba ɔ síìn nú emi có, é ka wà mɔ̌ ǎ (w06-EG 15/12 24 akpá. 17-18)

  • 2Kɔ 12:10—Pɔlu kpéwú bo wà azɔ̌ tɔn yí fó bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖó é ganjɛ gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn wu wutu (w18.01 9 akpá. 8-9)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • 2Kɔ 12:2-4, nwt—Etɛ dó gesí wɛ “jixwé atɔngɔ́ ɔ,”kpo “palaɖisi” ɔ kpo na ko ɖè? (w18.12 8 akpá. 10-12)

  • 2Kɔ 13:12—Etɛ ka nyí è ni “kí nɔví nɔví sín si” alǒ “si mímɛ́ kíkí” nú mɛ? (it-1-F 753)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) 2Kɔ 11:1-15 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 38

 • É Sixu Kpa We, Enyi ‘Wun’ ɖé Na Bo Ðò Lanmɛ nú We ɔ Nɛ!(Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video “Nukúntíntɔ́nnɔ lɛ Na Mɔ Nǔ” ɔ. Ðɔ nú kpléwatɔ́ lɛ ɖɔ nukúntíntɔ́nnɔ lɛ, alǒ mɛ e ma nɔ mɔ nǔ ganji ǎ lɛ é sín wema tíìn ɖò nukúntíntɔ́nnɔ lɛ sín nǔwlanwlán lɔ jí 47 mɛ, bo lɛ́ ɖè ɖò alɔkpa ɖevo lɛ mɛ. Wɛnjlatɔ́ lɛ ɖó na byɔ wema mɔhun lɛ ɖò mɛ e nɔ kpé nukún dó wema lɛ wu é gɔ́n. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ bǐ ɖɔ ye ni ɖò acéjí bo ɖò gbesisɔmɛ bá d’alɔ mɛɖebǔ e ma nɔ mɔ nǔ ganji ǎ, bo ɖò agun ɔ mɛ alǒ ɖò fí e agun ɔ nɔ ɖɔ Mawuxó gbɔn lɛ é é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 67

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 78 kpo Ðɛ Kpo