Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

28 Mai–3 Juin

MAKI 13-14

28 Mai–3 Juin
 • Han 55 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ma Jɛ Xɛsiɖiɖi nú Gbɛtɔ́ Sín Mɔ Mɛ Ó”: (Cɛju 10)

  • Mk 14:29, 31​—Mɛsɛ́dó lɛ lin na gbɛ́ Jezu ǎ

  • Mk 14:50​—Hwenu e è wlí Jezu é ɔ, mɛsɛ́dó lɛ bǐ jó è dó bo hɔn

  • Mk 14:47, 54, 66-72​—Piyɛ́ɛ kpankɔ́n bo jɛhun dó Jezu jí lobo xwedó è ɖò zɔ, amɔ̌ nukɔnmɛ ɔ, é gbɛ́ Jezu azɔn atɔn (ia 200 akpá. 14; it-2-F 585 akpá. 3)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mk 14:51, 52​—Mɛ̌ ka nyí nyaví dɔnkpɛvu e ɖò mɛ̌ bo hɔn é? (w08-EG 15/2 30 akpá. 6)

  • Mk 14:60-62​—Hwɛjijɔ tɛ wu Jezu ka sixu ko na xósin nú nùkanbyɔ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ tɔn (jy 287 akpá. 4)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mk 14:43-59

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN