Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

21-27 Mai

MAKI 11-12

21-27 Mai
 • Han 34 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • É Na Nǔ Hú Mɛ Ðě lɛ Bǐ”: (Cɛju 10)

  • Mk 12:41, 42​—Jezu mɔ asúkúsi wamamɔnɔ ɔ b’ɛ sɔ́ akwɛ́ kpɛví kpɛví wè dó gbǎ e ɖò tɛmpli ɔ mɛ é mɛ (“akwɛgbá,” “akwɛ kpɛví kpɛví wè,” “ee ma xɔ kwɛ kaka ɖé ǎ é” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mk 12:41, 42 jí, nwtsty)

  • Mk 12:43​—Vɔ̌ e é sá é xɔ akwɛ́ ɖò Jezu nukúnmɛ bɔ é tɛɖɛ̌ jí nú ahwanvu tɔn lɛ (w97-EG 1/11 12-13 akpá. 16-17)

  • Mk 12:44​—Nǔ e asúkúsi ɔ na é sù Jehovah nukúnmɛ tawun (w97-EG 1/11 12-13 akpá. 17; w87-F 1/12 30 akpá. 1; cl-EG 185 akpá. 15)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mk 11:17​—Etɛwu Jezu ka ylɔ tɛmpli ɔ ɖɔ ‘ɖɛxwé akɔta lɛ bǐ tɔn’? (“ɖɛxwé akɔta lɛ bǐ tɔn” tinmɛ ɖevo dó Mk 11:17 jí, nwtsty)

  • Mk 11:27, 28​—“Nǔ” tɛ lɛ dó gesí wɛ gbeklanxamɛtɔ́ Jezu tɔn lɛ ka ɖè? (jy 244 akpá. 7)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mk 12:13-27

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ ɔ ɖɔ nǔ e mɛ lɛ nɔ yawu ɖɔ dó gbɛ́ wɛn ɔ ɖò xá mitɔn mɛ é.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ ɔ ɖɔ nú we ɖɔ zaanɖé dìn jɛn hɛnnumɔ emitɔn ɖé kú.

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 118

 • Nùɖiɖi Ðiɖó nú Jehovah Nɔ Zɔ́n B’ɛ Nɔ Nyí Mɔ̌: (Cɛju 15) Xò video ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 21

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 98 kpo Ðɛ Kpo