Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

1-7 Mai

JELEMÍI 32-34

1-7 Mai
 • Han 138 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Wuntun E Ðexlɛ́ Ðɔ Izlayɛli Na Lɛkɔ Wá É Ðé”: (Cɛju 10)

  • Jel 32:6-9, 15​—Jehovah ɖɔ nú Jelemíi ɖɔ é ni xɔ gle ɖé b’ɛ na nyí wuntun ɖé ɖɔ Izlayɛli na lɛkɔ wá (it-1-F 116 akpá. 2)

  • Jel 32:10-12​—Jelemíi wà nǔ ɖěɖee sɔgbe xá sɛ́n ɖò nǔsisa kpo nǔxixɔ kpo linu lɛ é bǐ (w07-EG 15/3 11 akpá. 3)

  • Jel 33:7, 8​—Jehovah d’akpá ɖɔ emi na “súnsún hwɛ” sín kɔ nú mɛ e yì kannumɔgbenu lɛ é (jr-F 152 akpá. 22-23)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jel 33:15​—Mɛ̌ ka nyí “Davidi ví nugbǒ” ɔ? (jr-F 173 akpá. 10)

  • Jel 33:23, 24; nwt​—“Xwédo wè” tɛ lɛ xó è ka ɖɔ ɖò fí? (w07-EG 15/3 11 akpá. 4)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jel 32:1-12

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, bonu mi ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ bǐ ɖɔ ye ni zán xónusɔ́ɖóte sín video ɔ ganji hwenu e ye na ɖò alɔnuwema Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ xwlé mɛ wɛ é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN