Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Liyasun 25-31

ÐƐHAN 79-86

Liyasun 25-31
 • Han 138 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mɛ̌ ka Ðò Taji Hugǎn Ðò Gbɛzán Towe Mɛ?”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 83:2-6—Nǔ nukɔntɔn e ɖó na nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ é wɛ nyí nyikɔ Jehovah tɔn kpo Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é kpo (w08-EG 15/10 13 akpá. 7-8)

  • Ðɛ 83:17—Dɔn gbigbí kpo linsyɛnsyɛn mǐtɔn kpo nɔ sɔ́ Jehovah sù (w08-EG 15/10 15 akpá. 16)

  • Ðɛ 83:18, 19—Jehovah wɛ nyí Mɛ e ɖò taji hugǎn ɖò wɛkɛ ɔ bǐ mɛ é (w11-EG 15/5 16 akpá. 1-2; w08-EG 15/10 15-16 akpá. 17-18)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 79:9—Etɛ wemafɔ enɛ ka kplɔ́n mǐ dó ɖɛ mǐtɔn lɛ wu? (w06-EG 15/7 12 akpá. 5)

  • Ðɛ 86:5—Ali tɛ nu Jehovah ka “ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ” ɖè? (w06-EG 15/7 12 akpá. 9)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 85:9–86:17

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 111

 • Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?: (Cɛju 15) Bo na dó bɛ́ ɔ, xò video “Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?” (Zǐn WEMA LƐ > WEMA KPO ALƆNUWEMA LƐ KPO. Enɛ gudo hǔn, ba alɔnuwema Wɛnɖagbe ɔ. Video ɔ ɖò nùkplɔnkplɔn e sín xota nyí “Mɛ̌ ka Nyí Mawu?” é glɔ) Enɛ gudo ɔ, kàn nǔ elɔ lɛ byɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu zán video enɛ ɖò kúnnuɖiɖe e ma nyí aca tɔn ǎ é, agbawungba tɔn, kpo xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè tɔn kpo hwenu gbɔn? Lè tɛ lɛ video enɛ zinzan ka ko hɛn wá nú we?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 20 akpá. 14-26 kpo vɔ̌gbɔnji kpo

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 143 kpo Ðɛ Kpo

  Nùflínmɛ: Kɛnklɛn xò han yɔyɔ̌ ɔ azɔn ɖokpo hwɛ̌, enɛ gudo hǔn, agun ɔ ni xwedó nùxixo ɔ bo jì.