Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

24-30 Juin

FILIPUNU LƐ 1-4

24-30 Juin
 • Han 33 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ado Ma Hu Mi Dó Nǔ Ðebǔ Wu Ó”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Fili 2:17, nwt—Nɛ̌ è ka kɔn mɛsɛ́dó Pɔlu “kɔn nyi ayǐ lee è nɔ ba ahan kɔn nyi ayǐ gbɔn é” ɖɔhun gbɔn? (it-2-F 850 akpá. 1)

  • Fili 3:11, nwt—Etɛ ka nyí “fínfɔ́n sín kú nukɔntɔn ɔ”? (w07-F 1/1 26-27 akpá. 5)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Fili 4:10-23 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 45

 • Hwi kpo Alokan Towe Kpo: Mɛ̌ ka Ðò Mɛɖé Kannu?: (Cɛju 5) Xò video ɔ (kpɔ́n video e ɖò akpáxwé MƐ WINNYAWINNYA LƐ mɛ lɛ é mɛ). Enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nǔkanbyɔ elɔ lɛ: Ðagbe tɛ lɛ alokan lɛ ka sixu wà nú mɛ? Etɛ lɛ kannumɔ nyínyí nú alokan lɛ ka sixu hɛn gblé dó mɛ wu? Enyi a ko nyí kannumɔ nú ye wɛ ɔ, nɛ̌ a ka sixu wà gbɔn bo tuùn? Ali tawun tawun tɛ lɛ nu mɔ̌ mǐ ka sixu “mɔ dò nú nǔ e nyí nǔjɔnǔ hugǎn lɛ é” ɖè? (Fili 1:10, nwt)

 • Cyan Ayiɖeɖayǐ Towe lɛ kpo Nǔnywɛ Kpo”: (Cɛju 10) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Ayiɖeɖayǐ Tɛ lɛ Un ka Ðó Na Cyan? ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 72

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 76 kpo Ðɛ Kpo