Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

4-10 Juin

MAKI 15-16

4-10 Juin
 • Han 95 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Jɛnu Gbɔn Jezu Gblamɛ”: (Cɛju 10)

  • Mk 15:3-5​—É cí xwii hwenu e è dóhwɛ ɛ é

  • Mk 15:24, 29, 30​—Mɛ gègě nyì akɔ dó awu tɔn bo lɛ́ cá n’i (“ye má awu tɔn lɛ” tinmɛ ɖevo dó Mk 15:24 jí, nwtsty; “ye ɖò ta húnhún wɛ” tinmɛ ɖevo dó Mk 15:29 jí, nwtsty)

  • Mk 15:43, 46​—È ɖi i dó dɔkunnɔ kpá (“Jozɛfu” tinmɛ ɖevo dó Mk 15:43 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mk 15:25​—Hwɛjijɔ tɛ lɛ ka sixu ko zɔ́n bɔ hwenu e è xwè Jezu dó atín wu é sín ganmɛ lɛ gbɔn vovo? (“gan tɛnnɛ mɛ zǎnzǎn” tinmɛ ɖevo dó Mk 15:25 jí, nwtsty)

  • Mk 16:8​—Etɛwu Traduction du monde nouveau e è vɔ́ jlaɖó é ma ka sɔ́ ɖó tasuna xó gaga alǒ kpɛví ɔ ɖò Wɛnɖagbe-Wema Maki tɔn mɛ ǎ? (“ɖó ye ɖò xɛsi ɖi wɛ” tinmɛ ɖevo dó Mk 16:8 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mk 15:1-15

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN