Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

18-24 Juin

LUKI 2-3

18-24 Juin
 • Han 133 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Dɔnkpɛ, Ðyɔvǐ: Mi ka Ðò Susu Wɛ Ðò Gbigbɔ Lixo À?”: (Cɛju 10)

  • Lk 2:41, 42​—Jezu yì Dindinwayixwe xwewu xwewu tɔn ɔ tɛnmɛ xá mɛjitɔ́ tɔn lɛ (“mɛjitɔ́ tɔn lɛ ɖó aca” tinmɛ ɖevo dó Lk 2:41 jí, nwtsty)

  • Lk 2:46, 47​—Jezu ɖótó sinsɛngán lɛ bo lɛ́ kàn nǔ byɔ ye (“ɖò nùkanbyɔ ye wɛ” “é nɔ jiwǔ nú ye” tinmɛ ɖevo lɛ dó Lk 2:46, 47 jí, nwtsty)

  • Lk 2:51, 52​—Jezu “nɔ setónú” nú mɛjitɔ́ tɔn lɛ bɔ nǔ tɔn nyɔ́ Mawu kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo nukúnmɛ (“kpó ɖò éɖée hwíhwɛ́ wɛ” tinmɛ ɖevo dó Lk 2:51 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Lk 2:14​—Etɛ ka nyí tinmɛ wemafɔ enɛ tɔn? (“fífá ni tíìn ɖò ayikúngban jí nú gbɛtɔ́ e wu Mawu nyɔ́ xomɛ dó lɛ é” “gbɛtɔ́ e wu Mawu nyɔ́ xomɛ dó lɛ é” tinmɛ ɖevo lɛ dó Lk 2:14 jí, nwtsty)

  • Lk 3:23​—Mɛ̌ ka nyí Jozɛfu sín tɔ́? (wp16.3-EG 9 akpá. 1-3)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Lk 2:1-20

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Enɛ gudo hǔn, ɖu ɖò nǔ e mɛ lɛ nɔ yawu ɖɔ ɖò xá ɔ mɛ bo na dó gbɛ́ wɛn mǐtɔn é ɖé jí.

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

 • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) w14-EG 15/2 26-27​—Xota: Hwɛjijɔ Tɛ lɛ Wu Jwifu Xwè Kanweko Nukɔntɔn ɔ Tɔn lɛ ka Ðò ‘Nukún Ðó’ Mɛsiya ɔ Wɛ?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN