Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

8-14 Juillet

1 TƐSALONIKINU LƐ 1-5

8-14 Juillet
 • Han 90 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mi Na Akɔ́nkpinkpan Miɖée, Bo Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Miɖée”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • 1Tɛ 4:3-6—Nɛ̌ mɛ e lɛ̀ aga é ɖé ka “wà nǔ nyi dò nú nɔví tɔn” gbɔn? (it-1-F 921 akpá. 2)

  • 1Tɛ 4:15-17—Mɛ ɖětɛ lɛ è ka na ‘zé yì jǐ, ɖò akpɔ́kpɔ́ mɛ, bɔ ye na yì kpé Aklunɔ ɔ ɖò jɔhɔn mɛ’? Nɛ̌ enɛ ka na jɛ gbɔn? (w15-EG 15/7 18-19 akpá. 14-15)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) 1Tɛ 3:1-13 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 81

 • Gbexosin-Alijitɔ́ E Nɔ Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ lɛ É: (Cɛju 9) Xò video Gbexosin-Alijitɔ́ E Nɔ D’alɔ Mɛ lɛ É ɔ. Mi na xósin nú nǔkanbyɔ elɔ lɛ: Nɛ̌ gbexosin-alijitɔ́ lɛ ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ ɖò agun ɔ mɛ gbɔn? Nɛ̌ gbexosin-alijitɔ́ e ɖò agun towe mɛ lɛ é ka ko dó wusyɛn lanmɛ nú we gbɔn?

 • Kpɔ́ndéwú Ðagbe E Nɔ Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Mǐ lɛ É: (Cɛju 6) Xò video Mǐ Ðó Na ‘Dɛ Ðò Wezun ɔ Nu’—Xwedó Kpɔ́ndéwú Ðagbe Lɛ ɔ. Mi na xósin nú nǔkanbyɔ elɔ lɛ: Tagba tɛ nɔví nyɔnu ɔ ka ɖí xwi xá? Etɛ lɛ ka dó wusyɛn lanmɛ n’i?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 74

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 100 kpo Ðɛ Kpo