Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

24-30 Juillet

EZEKIYƐLI 21:6–23:49

24-30 Juillet
 • Han 99 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Axɔsuɖuɖu ɔ Na Nyí Mɛ E Ðó Acɛ Ðò Sɛ́n Linu É Tɔn”: (Cɛju 10)

  • Eze 21:30​—“Gbejimanɔtɔ́ Izlayɛli tɔn” ɔ wɛ nyí Axɔsu Sedesiyasi (w07-EG 1/7 13 akpá. 11)

  • Eze 21:31​—Axɔsuɖuɖu ɖò kúnkan Davidi tɔn mɛ ɖò Jeluzalɛmu na nɔte (w11-EG 15/8 9 akpá. 6)

  • Eze 21:27, nwt​—“Mɛ e ɖó acɛ ɖò sɛ́n linu é” wɛ nyí Jezu Klisu (w14-EG 15/10 10 akpá. 14)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eze 21:8​—Etɛ ka nyí hwǐ e Jehovah ɖè sín akún mɛ é? (w07-EG 1/7 14 akpá 1)

  • Eze 23:49​—Nùwanyido tɛ jí è ka tɛɖɛ̌ ɖò wemata 23gɔ́ ɔ mɛ? Etɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ? (w07-EG 1/7 14 akpá. 6)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eze 21:6-18

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) fg​—Sɔ́ video Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn? sín nu ɖó te lobo ɖɔ xó d’eji (amɔ̌ ma xò ó).

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) bh​—Sɔ́ video Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn? sín nu ɖó te lobo ɖɔ xó d’eji, hwenu e a ɖò xó ɖɔ xá mɛ e a nɔ sɔ́ xójlawema yì jó na hwɛhwɛ é ɖé wɛ é (ma xò video ɔ ó).

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 215 akpá. 2–216 akpá. 1

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 93

 • Zinzan Ðagbe Ðiɖó Ðò Hɔn Mɛ lɛ Tɔn Ta”: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ e nukúnkpénuwutɔ́ kúnnuɖegbe tɔn na kpé nukún d’ewu é. Xò video e ɖɔ xó dó lee mǐ na ɖó zinzan ɖagbe ɖò hɔn mɛ lɛ tɔn ta gbɔn é dó bɛ́.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 15 akpá. 18-28

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 29 kpo Ðɛ Kpo