Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

14-20 Janvier

MƐSƐ́DÓ 23-24

14-20 Janvier
 • Han 148 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • È Dóhwɛ Ɛ Ðɔ É Nyí Azɔn Nyanya Bo Nɔ D’avaja Mɛ Mɛ”: (Cɛju 10)

  • Mɛ 23:12, 16—Gbě e è bla bo na hu Pɔlu é cifo (bt-EG 191 akpá. 5-6)

  • Mɛ 24:2, 5, 6—Ðɛ̌mɛɖenúxótɔ́ Tɛtulusi dóhwɛ Pɔlu ɖò tokpɔngán Hlɔma tɔn nukɔn (bt-EG 192 akpá. 10)

  • Mɛ 24:10-21—Pɔlu jɛhun dó éɖée jí kpo sísí kpo bo lɛ́ ɖɔ Mawuxó kpo akɔ́nkpinkpan kpo (bt-EG 193-194 akpá. 13-14)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mɛ 23:6—Etɛwu Pɔlu ka ylɔ́ éɖée ɖɔ Falizyɛn ɖé? (“Falizyɛn ɖé wɛ nú mì” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 23:6 jí, nwtsty)

  • Mɛ 24:24, 27—Mɛ̌ ka nɔ nyí Dlusila? (“Dlusila” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 24:24 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mɛ 23:1-15 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 77

 • Sinsɛnzɔ́ 2018 Tɔn Sín Gbeɖiɖó: (Cɛju 15) Xóɖiɖɔ e mɛxo agun tɔn ɖé na xwlé mɛ é. Enyi a xà wema-sɛ́dó-mɛ e gosin alaxɔ mɛ bo kan sinsɛnzɔ́ xwè e wá yì é tɔn sín gbeɖiɖó é gudo hǔn, kan nǔ byɔ wɛnjlatɔ́ e a ko cyan jɛ nukɔn lɛ é, nú ye ni ɖɔ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ sín nǔ ɖěɖee ye mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɖò xwè e wá yì é mɛ lɛ é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 50

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 128 kpo Ðɛ Kpo