Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

8-14 Janvier

MATIE 4-5

8-14 Janvier
 • Han 82 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nùkplɔnmɛ E Ðò Mawuxó E Jezu Ðɔ Ðò Só Jí É Mɛ lɛ É”: (Cɛju 10)

  • Mt 5:3, nwt​—Tuùntuùn ɖɔ mǐ ɖó hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ (“Awǎjijɛnɔ,” “mɛ ɖěɖee tuùn ɖɔ emi ɖó hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn é” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 5:3 jí, nwtsty)

  • Mt 5:7​—Nùblawukúnúmɛ kpo wuvɛ̌sexámɛ kpo nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ (“nùblawukúnúmɛtɔ́” tinmɛ ɖevo dó Mt 5:7 jí, nwtsty)

  • Mt 5:9​—Fífákanxixo nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ (“fífákanxotɔ́ lɛ” tinmɛ ɖevo dó Mt 5:9 jí, nwtsty; w07-EG 1/12 17)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 4:9​—Etɛ Satáan ka tɛ́n Jezu kpɔ́n ɖɔ é ni wà? (“jɛkpo bo sɛ̀n” tinmɛ ɖevo dó Mt 4:9 jí, nwtsty)

  • Mt 4:23​—Azɔ̌ taji wè tɛ lɛ Jezu ka wà? (“ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ wɛ . . . bo lɛ́ ɖò wɛnɖagbe . . . jla wɛ” tinmɛ ɖevo dó Mt 4:23 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 5:31-48

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Kpɔ́n Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

 • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) w16.03-EG 31-32​—Xota: Satáan Kplá Jezu Yì Tɛmpli ɔ Sín Xɔ Ta Tlɔlɔ Hwenu E É Tɛ́n Ɛ Kpɔ́n É Wɛ À?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN