Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

29 Janvier–4 Février

MATIE 10-11

29 Janvier–4 Février
 • Han 4 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jezu Fá Kɔ nú Mɛ”: (Cɛju10)

  • Mt 10:29, 30, nwt​—Ganjɛwu e Jezu na mǐ ɖɔ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah é fá kɔ nú mɛ (“gboli,” “gankwɛ kpɛví ɖokpo,” “ɖa e ɖò ta nú mi é bi wɛ é tlɛ ko xà” tinmɛ ɖevo lɛ kpo fɔtóo “Gboli” tɔn kpo dó Mt 10:29, 30 jí, nwtsty)

  • Mt 11:28​—Jehovah sinsɛn nɔ fá kɔ nú mɛ (“agban kpinkpɛn,” “un na fá kɔ nú mi” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 11:28 jí, nwtsty)

  • Mt 11:29, 30​—Mɛɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó Klisu sín acɛkpikpa kpo alixlɛ́mɛ kpo glɔ nɔ fá kɔ nú mɛ (“Mi yí agbanhɛnkpo ce dó kɔ mitɔn” tinmɛ ɖevo dó Mt 11:29 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 11:2, 3​—Etɛwu Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ka kàn nǔ enɛ byɔ? (jy 96 akpá. 2-3)

  • Mt 11:16-19​—Etɛ ɖɔ wɛ wemafɔ enɛ lɛ ka ɖè? (jy 98 akpá. 1-2)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 11:1-19

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 87

 • Kɔ Fífá nú Mɛ Ðěɖee “Agban Kpinkpɛn Hinhɛn Cikɔ Na” lɛ É: (Cɛju 15) Xò video ɔ. Enɛ gudo hǔn, mi ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nùkanbyɔ elɔ lɛ jí:

  • Etɛ lɛ ka jɛ agaɖanu dìn, b’ɛ byɔ ɖɔ è ni fá kɔ nú mɛɖé lɛ?

  • Nɛ̌ Jehovah kpo Jezu kpo ka zán tutoblonunu ɔ dó fá kɔ nú ye gbɔn?

  • Nɛ̌ Mawuxówema ɔ ka fá kɔ nú ye gbɔn?

  • Nɛ̌ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ka sixu fá kɔ nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 6, gbàví “Hwenu E È Na Slá Wǔ Nú Ye Ɔ Wá Sù

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 138 kpo Ðɛ Kpo