Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

22-28 Janvier

MATIE 8-9

22-28 Janvier
 • Han 17 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jezu Yí Wǎn nú Mɛ Lɛ”: (Cɛju 10)

  • Mt 8:1-3​—Jezu sè wuvɛ̌ xá gudunɔ ɖé ɖò ali bunɔ ɖé nu (“é ɖ’alɔ wutu tɔn,” “Un jló” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 8:3 jí, nwtsty)

  • Mt 9:9-13​—Jezu yí wǎn nú mɛ ɖěɖee mɛ ɖevo lɛ nɔ gbɛ́ wǎn na lɛ é (“ɖò nǔ ɖu wɛ,” “tokwɛyitɔ́ lɛ” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 9:10 jí, nwtsty)

  • Mt 9:35-38​—Wǎn yí nú gbɛtɔ́ lɛ zɔ́n bɔ Jezu jla wɛnɖagbe ɔ ye hwenu e nǔ tlɛ cikɔ n’i é, bo lɛ́ xoɖɛ bo byɔ Mawu ɖɔ é ni sɛ́ azɔ̌watɔ́ sukpɔ́ dó (“blawu” tinmɛ ɖevo dó Mt 9:36 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 8:8-10​—Etɛ xó e Jezu ɖɔ xá sɔjakanwekogán ɔ é ka sixu kplɔ́n mǐ? (w02-EG 15/8 13 akpá. 16)

  • Mt 9:16, 17​—Etɛ kplɔ́n mɛ wɛ Jezu ka ɖè gbɔn nùjlɛdonǔwu wè enɛ lɛ gblamɛ? (jy 70 akpá. 6)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 8:1-17

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 145

 • ‘É Ðò Wɛn Ðɔ Mawu Ko Sɔ́ Ɛ Aklunɔ kpo Klisu Kpo’—Akpáxwé 1, kpɛví ɔ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Enyi è xà Matie 9:18-25 bo kpɔ́n video ɔ gudo hǔn, kàn nǔ elɔ lɛ byɔ:

  • Nɛ̌ Jezu ka xlɛ́ ɖɔ emi keya nú nawe azinzɔnnɔ ɔ kpo Jayilɔsi kpo gbɔn?

  • Linlin tɛ tan enɛ ka d’alɔ we bɔ a ɖó dó nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn ɖěɖee kúnkplá lee sɔgudo na cí ɖò Axɔsuɖuto ɔ glɔ é wu?

  • Ali tɛ lɛ nu mǐ ka sixu yí wǎn nú mɛ lɛ Jezu ɖɔhun ɖè?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 5

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 95 kpo Ðɛ Kpo