Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

15-21 Janvier

MATIE 6-7

15-21 Janvier
 • Han 21 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Axɔsuɖuto ɔ Ni Nɔ Mya Nukún nú We Jɛ Nukɔn”: (Cɛju 10)

  • Mt 6:10​—Axɔsuɖuto ɔ ɖò nǔ nukɔntɔn lɛ mɛ ɖò ɖɛ e sín kpɔ́ndéwú Jezu zé d’ayǐ é mɛ, enɛ xlɛ́ ɖɔ é ɖò taji tawun (bhs 178 akpá. 12)

  • Mt 6:24​—Mǐ sixu sɛ̀n Mawu bo lɛ́ sɛ̀n “Dɔkun” ǎ (“kannumɔ” tinmɛ ɖevo dó Mt 6:24 jí, nwtsty)

  • Mt 6:33​—Jehovah na sú hudo mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ ɖěɖee Axɔsuɖuto ɔ nɔ mya nukún na jɛ nukɔn ɖò gbɛzán yetɔn mɛ lɛ é tɔn sín dò (“Mi kpò ɖò . . . ba wɛ,” “Axɔsuɖuto ɔ,” “tɔn” “nǔjlɔjlɔwiwa,” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 6:33 jí, nwtsty; w16.07 12 akpá. 18)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 7:12​—Nɛ̌ mǐ ka sixu zán wemafɔ enɛ gbɔn hwenu e mǐ ɖò nǔ sɔ́ nú xónusɔ́ɖóte lɛ wɛ nú sinsɛnzɔ́ ɔ é? (w14-EG 15/5 14-15 akpá. 14-16)

  • Mt 7:28, 29​—Nɛ̌ lee Jezu nɔ kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é ka cí nú ahwan ɔ? Etɛwu? (“kpaca tawun,” “lee é nɔ kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é,” “cí sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ tɔn ɖɔhun ǎ” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 7:28, 29 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 6:1-18

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Ðu ɖò nǔ e mɛ lɛ nɔ yawu ɖɔ ɖò xá ɔ mɛ bo na dó gbɛ́ wɛn mǐtɔn é ɖé jí.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Mɛ e a ɖɔ xó na jɛ nukɔn é ɖò xwégbe ǎ, amɔ̌, hɛnnumɔ tɔn ɖé ɖò finɛ.

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 118

 • Ado Ma Sɔ́ Hu Mi Ðě Ó”: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Bo na dó bɛ́ ɔ, xò video Nùkplɔnmɛ E Ðò Nùjlɛdonǔwu Jezu Tɔn lɛ Mɛ É: Mi Kpɔ́n Xɛ lɛ kpo Folowa lɛ Kpo ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 4

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 132 kpo Ðɛ Kpo