Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

23-29 Janvier

EZAYÍI 38-42

23-29 Janvier
 • Han 78 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Nɔ Na Hlɔnhlɔn Mɛ E Nǔ Cikɔ Na É”: (Cɛju 10)

  • Eza 40:25, 26—Jehovah wɛ nyí Jɔtɛn Hlɔnhlɔn ɖaxó bǐ ɔ tɔn (ip-1-EG 409-410 akpá. 23-25)

  • Eza 40:27, 28—Jehovah nɔ ɖ’ayi tagba e mǐ nɔ ɖí xwi xá lɛ é kpo nǔ nyanya e nu mǐ ɖò didɛ ɖè wɛ lɛ é kpo wu (ip-1-EG 413 akpá. 27)

  • Eza 40:29-31—Jehovah nɔ na hlɔnhlɔn mɛ ɖěɖee nɔ ɖeji dó wǔ tɔn lɛ é (ip-1-EG 413-415 akpá. 29-31)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eza 38:17—Nɛ̌ Jehovah ka nɔ bɛ́ hwɛ mǐtɔn lɛ ɖó zɔ nú mǐ alǒ bɛ́ ye kɔn nyì gudo tɔn gbɔn? (w03-EG 1/7 17 akpá. 17)

  • Eza 42:3—Nɛ̌ Jezu ka bló bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ jɛnu gbɔn? (w15-EG 15/2 8 akpá. 13)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eza 40:6-17

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) lc—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) lc—Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) lv 38-39 akpá. 6-7—Xlɛ́ lee è sixu bló bɔ nǔ ɔ byɔ ayi mɛ nú nùkplɔntɔ́ ɔ gbɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN