Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

26 Février–4 Mars

MATIE 18-19

26 Février–4 Mars
 • Han 121 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ma Nyí Afɔklɛ́nnú nú Hwiɖée Alǒ Mɛ Ðevo lɛ Ó”: (Cɛju 10)

  • Mt 18:6, 7​—Mǐ ɖó na nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ ɖevo lɛ ǎ (“sé ɖaxó e tócí lɛ nɔ lilɛ é,” “Afɔklɛ́nnú lɛ” “Sé Ðaxó,” “Sé Aga Tɔn kpo Dò Tɔn Kpo” tinmɛ ɖevo lɛ kpo ɖiɖe kpo dó Mt 18:6, 7 jí, nwtsty)

  • Mt 18:8, 9​—Mǐ ɖó na nyì alɔ nú nǔ ɖebǔ e na zɔ́n bɔ mǐ na klɛ́n afɔ é (“Jeyɛnu” tinmɛ ɖevo dó Mt 18:9 jí, nwtsty; kpo xógbe ɖé lɛ sín tinmɛ kpo)

  • Mt 18:10​—Enyi mǐ nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ ɖevo lɛ ɔ, Jehovah nɔ tuùn (“ɖò Tɔ́ ce nukɔn” tinmɛ ɖevo dó Mt 18:10 jí, nwtsty; w11-EG 1/1 24)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 18:21, 22​—Azɔn nabi mǐ ka ɖó na ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ nɔzo mǐtɔn? (“azɔn 77” tinmɛ ɖevo dó Mt 18:22 jí, nwtsty)

  • Mt 19:7​—Etɛwu è ka nɔ na ‘wema mɛ gbigbɛ́ tɔn ɖé’? (“wema mɛ gbigbɛ́ tɔn” kpo “wema mɛ gbigbɛ́ tɔn” kpo, tinmɛ ɖevo dó Mt 19:7 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 18:18-35

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ: (Cɛju 3) Zǎn xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ.

 • Mɛbakpɔ́n Atɔngɔ: (Cɛju 3) Sɔ́ wemafɔ hwiɖesunɔ tɔn, lobo xwlé wema nùkplɔnkplɔn tɔn ɖé mɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bhs 26 akpá. 18-20​—Xlɛ́ lee è sixu bló bɔ nǔ ɔ byɔ ayi mɛ nú nùkplɔntɔ́ ɔ gbɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 90

 • Mi Ma Nyí Afɔklɛ́nnú nú Mɛɖebǔ Ó (2Kɔ 6:3): (Cɛju 9) Xò video ɔ.

 • Mɛylɔwema Flǐn Tɔn Mímá Na Bɛ́ Ðò 3 Mars: (Cɛju 6) Xóɖiɖɔ e jinjɔn Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema février 2016 tɔn, “Ylɔ̌ Mɛ E Ðò Xá Towe Mɛ lɛ É Bǐ Dó Flǐn ɔ Tɛnmɛ!” Mǎ mɛylɔwema Flǐn tɔn ɔ ɖokpo ɖokpo nú kpléwatɔ́ lɛ bǐ, lobo vɔ́ nǔ e ɖ’emɛ lɛ é jí gbɔn. Tɛɖɛ̌ jí ɖɔ è na xwlé xóɖiɖɔ bunɔ e xota tɔn nyí “Mɛ Alɔkpa Tɛ Jezu Klisu ka Nyí Tawun?” é mɛ ɖò aklunɔzán gbla 19 mars 2018 tɔn mɛ. É na flɔ́ zo dó glɔ nú Flǐn sín akpàkpà e ɖò mǐ sɔ́ wɛ é. Ðɔ tuto e agun ɔ bló bo na dó kpéwú bo má mɛylɔwema ɔ nú mɛ bǐ ɖò xá ɔ mɛ é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 10, gbàví “Tomɛyiyi Awǎjijɛ Tɔn Lɛ

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 133 kpo Ðɛ Kpo