Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

20-26 Février

EZAYÍI 58-62

20-26 Février
 • Han 142 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jla Xwè E Mɛ Jehovah Na Jɔwu Mɛ É Sín Wɛn”: (Cɛju 10)

  • Eza 61:1, 2—È kɔn ami dó ta nú Jezu bonu é na jla “ɖɔ xwè e mɛ Mawu Mavɔmavɔ na jɔwu mɛ é wá” (ip-2-EG 322 akpá. 4)

  • Eza 61:3, 4—Jehovah na “hwɛjijɔtín ɖaxó ɖaxó” lɛ dó nɔ gudo nú azɔ̌ tɔn (ip-2-EG 326-327 akpá. 13-15)

  • Eza 61:5, 6—“Jonɔ lɛ” ɖò azɔ̌ wà xá “vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ” wɛ ɖò kúnnuɖiɖe sín nǔwiwa ɖaxó e ma ko jɛ kpɔ́n ǎ é mɛ (w12-EG 15/12 25 akpá. 5-6)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eza 60:17—Ali vovo tɛ lɛ nu Jehovah ka ɖè akpá enɛ ɔ ɖè ɖò azǎn gudo gudo tɔn lɛ mɛ? (w15-EG 15/7 9-10 akpá. 14-17)

  • Eza 61:8, 9—Etɛ ka nyí “akɔ mavɔmavɔ” ɔ? Mɛ ka nyí “vǐ” lɛ? (w07-EG 15/1 11 akpá. 5)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eza 62:1-12

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) g17.1 sín akpà

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) g17.1 sín akpà

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 16 akpá. 19—Enyi é nyɔ́ bló hǔn, nɔ ɖé ni kplɔ́n nǔ xá vǐ nyɔnu tɔn kpɛví.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN