Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

13-19 Février

EZAYÍI 52-57

13-19 Février
 • Han 148 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Klisu Jiya Dó Ta Mǐtɔn Mɛ”: (Cɛju 10)

  • Eza 53:3-5—È gbɛ́ wǎn n’i, bo hu i d’anyǔ mɛ ɖó hwɛ mǐtɔn lɛ wu (w09-EG 15/1 26 akpá. 3-5)

  • Eza 53:7, 8—É sɔ́ jlǒ dó sɔ́ gbɛ̀ tɔn dó savɔ̌ dó ta mǐtɔn mɛ (w09-EG 15/1 27 akpá. 10)

  • Eza 53:11, 12—Mǐ sixu nyí hwɛjijɔnɔ ɖó é nɔ gbeji kaka yì kú wutu (w09-EG 15/1 28 akpá. 13)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eza 54:1—Jeluzalɛmu e nyí “wɛnsinɔ” é tɛ xó ɖɔ wɛ nǔɖɔɖ’ayǐ elɔ ka ɖè? Mɛ ka nyí “vǐ” tɔn lɛ? (w06-EG 15/3 11 akpá. 2)

  • Eza 57:15—Ali tɛ nu Jehovah ka nɔ “ɖò kpɔ́” xá mɛ e nǔ “cikɔ” na lɛ é kpo mɛ e nɔ “sɔ́ yeɖée hwe” lɛ é kpo ɖè? (w05-EG 15/10 26 akpá. 3)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eza 57:1-11

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) lf—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) lf 30-31—Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 14-15 akpá. 16-17—Enyi é nyɔ́ bló hǔn, tɔ́ ɖé ni kplɔ́n nǔ xá vǐ sunnu tɔn alǒ vǐ nyɔnu tɔn kpɛví.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN