Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

3-​9 Décembre

MƐSƐ́DÓ 9-11

3-​9 Décembre
 • Han 115 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Yadonúmɛtɔ́ Akowunká ɖé Huzu Kúnnuɖetɔ́ Kanɖodónǔwutɔ́ Ðé(Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba (Cɛju 8)

  • Mɛ 9:4—Etɛwu Jezu ka kanbyɔ Solu ɖɔ: “Etɛwu a ka ɖò ya dó nú wɛ?” (bt-EG 60-61 akpá. 5-6)

  • Mɛ 10:6—Etɛwu é ka jɛxa ɖɔ è ni ɖ’ayi wu ɖɔ mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ nɔ anyǔzɔ́watɔ́ ɖé xwé? (“Sinmɔ́ɔ, anyǔzɔ́watɔ́ ɖé” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 10:6 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mɛ 9:10-22

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 58

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 8)

 • Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É: (Cɛju 7) Xò video Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É décembre tɔn ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 44

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 59 kpo Ðɛ Kpo