Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

24-30 Décembre

MƐSƐ́DÓ 17-18

24-30 Décembre
 • Han 78 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Xwedó Kpɔ́ndéwú Mɛsɛ́dó Pɔlu Tɔn Ðò Wɛnɖagbejijla kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Linu”: (Cɛju 10)

  • Mɛ 17:2, 3, nwt—Pɔlu zán Mawuxówema ɔ dó jlɛ́ xó dó xó wu xá mɛ bo lɛ́ ɖè xó sín mɛ hwenu e é ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ é (“jlɛ́ xó dó xó wu” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 17:2 jí, nwtsty; “ɖò ɖiɖexlɛ́ wɛ gbɔn alɔdlɛndónǔ lɛ gblamɛ” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 17:3 jí, nwtsty)

  • Mɛ 17:17, nwt—Pɔlu jla Mawuxó ɔ ɖò fí ɖebǔ e é mɔ gbɛtɔ́ lɛ ɖè é (“axi mɛ” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 17:17 jí, nwtsty)

  • Mɛ 17:22, 23—Pɔlu nɔ ɖ’ayi nǔ wu, bo nɔ bló bɔ mɛ e ɖɔ xó na wɛ é ɖè lɛ é kpo é kpo nɔ sè nǔ jɛ yeɖée gbè mɛ (“Nú Mawu e è ma tuùn ǎ é ɖé” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 17:23 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mɛ 18:18—Etɛ è ka sixu ɖɔ dó akpá e Pɔlu dó é wu? (w08-EG 15/5 32 akpá. 5)

  • Mɛ 18:21—Nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ Pɔlu ɖɔhun, hwenu e mǐ ɖò nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé nya wɛ é gbɔn? (“Enyi Jehovah jló ɔ” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 18:21 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mɛ 17:1-15

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 70

 • Jlǎ Wɛnɖagbe ɔ, Bo Kplɔ́n Nǔ Mɛ Kpíkpé Tɔn: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn: Pɔlu—É Jla Wɛnɖagbe ɔ Kpíkpé Tɔn ɔ. Enɛ gudo hǔn, kan nǔ elɔ lɛ byɔ: Nɛ̌ xwédo e ɖò video ɔ mɛ é ka mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ emi ɖó na bló bɔ sinsɛnzɔ́ emitɔn na kpɔ́n te d’eji gbɔn? Sinsɛnzɔ́ mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn sín akpáxwé tɛ lɛ sín kpɔ́ndéwú ye ka xwedó? Nyɔna tɛ lɛ sín vivǐ ye ka ɖu? Sinsɛn-biblo xwédo tɔn sín wlɛnwín tɛ lɛ ka ɖò video ɔ mɛ bɔ a sixu zán?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 47

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 151 kpo Ðɛ Kpo