Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

17-23 Décembre

MƐSƐ́DÓ 15-16

17-23 Décembre
 • Han 96 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Gbeta E Jinjɔn Xó Mawu Tɔn Jí Bɔ Mɛ Bǐ Yí Gbè Na É Ðé”: (Cɛju 10)

  • Mɛ 15:1, 2—Adagbigbo xó ɔ jló na dɔn kínklán wá agun Klisanwun tɔn bǐbɛ̌mɛ tɔn ɔ mɛ (bt-EG 102-103 akpá. 8)

  • Mɛ 15:13-20—Gbeta e kɔn Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ wá é jinjɔn Mawuxówema ɔ jí (w12-EG 15/1 5 akpá. 6-7)

  • Mɛ 15:28, 29; 16:4, 5—Gbeta e kɔn Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ wá é dó wusyɛn lanmɛ nú agun lɛ (bt-EG 123 akpá. 18)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mɛ 16:6-9—Etɛ tan enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ dó ada gbigbló nú sinsɛnzɔ́ mǐtɔn wu? (w12-EG 15/1 10 akpá. 8)

  • Mɛ 16:37—Nɛ̌ mɛsɛ́dó Pɔlu ka zán toví Hlɔma tɔn e é nyí é sín acɛ dó vlɔ́nkan nú wɛnɖagbe ɔ gbɔn? (“Hlɔmanu wɛ mǐ nyí” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 16:37 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mɛ 16:25-40

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN