Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Décembre 2017

4-10 Décembre

SOFONÍI 1–AJÉE 2

4-10 Décembre
 • Han 27 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ba Jehovah Cobonu Xomɛsinzán Tɔn Na Wá”: (Cɛju 10)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Sofoníi Tɔn ɔ.]

  • Sof 2:2, 3​—Ba Jehovah, ba nǔjlɔjlɔwiwa, ba mɛɖesɔhwe (w01-EG 15/2 18-19 akpá. 5-7)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Ajée Tɔn ɔ.]

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Sof 1:8​—Akpágbánúmɛ tɛ mǐ ka mɔ ɖò wemafɔ enɛ mɛ? (w07-EG 15/11 11 akpá. 3)

  • Ajée 2:9​—Ali tɛ lɛ nu susu e tɛmpli Zolobabɛli tɔn ɖó é ka hugǎn Salomɔ́ɔ tɔn ɖè? (w07-EG 1/12 9 akpá. 2)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ajée 2:1-14

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, bo ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni má Réveillez-vous! No. 6 2017 tɔn ɔ nú mɛ gègě. É ɖò mɔ̌ có, ɖó mǐ jló na ɖɔ xó xá mɛ lɛ tlɔlɔ wutu ɔ, mǐ ɖó na jó xójlawema yaɖeyaɖe ɔ dó nú mɛ e ma ɖò xwégbe ǎ lɛ é ǎ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 23

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 5)

 • Gbè Mímɛ́ ɔ Didó Nɔ Zɔ́n Bɔ Fífá kpo Bǔninɔ kpo Nɔ Tíìn (Sof 3:9, nwt): (Cɛju 10) Xóɖɔɖókpɔ́ jinjɔn Atɔxwɛ (Gungbe) 15 août 2012 wexwɛ 12 akpáxwé 4 jí. Xò video Kɛntɔ́ Ð’ayǐ Tɔn lɛ Wá Huzu Xɔ́ntɔn ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 22 akpá. 8-16

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 22 kpo Ðɛ Kpo