Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

4-10 Décembre

SOFONÍI 1–AJÉE 2

4-10 Décembre
 • Han 27 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ba Jehovah Cobonu Xomɛsinzán Tɔn Na Wá”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Sof 1:8​—Akpágbánúmɛ tɛ mǐ ka mɔ ɖò wemafɔ enɛ mɛ? (w07-EG 15/11 11 akpá. 3)

  • Ajée 2:9​—Ali tɛ lɛ nu susu e tɛmpli Zolobabɛli tɔn ɖó é ka hugǎn Salomɔ́ɔ tɔn ɖè? (w07-EG 1/12 9 akpá. 2)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ajée 2:1-14

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, bo ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni má Réveillez-vous! No. 6 2017 tɔn ɔ nú mɛ gègě. É ɖò mɔ̌ có, ɖó mǐ jló na ɖɔ xó xá mɛ lɛ tlɔlɔ wutu ɔ, mǐ ɖó na jó xójlawema yaɖeyaɖe ɔ dó nú mɛ e ma ɖò xwégbe ǎ lɛ é ǎ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN