Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Décembre 2017

25-31 Décembre

MALACÍI 1-3

25-31 Décembre
 • Han 131 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Alɔwliwli Towe ka Nɔ Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun À?”: (Cɛju 10)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Malacíi Tɔn ɔ.]

  • Mal 2:13, 14​—Jehovah gbɛ́ wǎn nú gbejimanɔ ɖò alɔwliwli mɛ (jd-F 125-126 akpá. 4-5)

  • Mal 2:15, 16​—Nɔ gbeji nú mɛ e a wlí alɔ xá é (w02-EG 1/5 18 akpá. 19)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mal 1:10​—Etɛwu wanyiyi e ma nyí cejɛnnabi tɔn ǎ é ɖiɖó nú Mawu kpo nɔzo mǐtɔn lɛ kpo ka nyí nǔ e na sísɛ́ mǐ ɖò nǔ e mǐ nɔ wà dó sɛ̀n Mawu lɛ é kɔn? (w07-EG 15/12 27 akpá. 1)

  • Mal 3:1​—Nɛ̌ wemafɔ enɛ ka jɛnu ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ gbɔn? Nɛ̌ é ka jɛnu ɖò égbé gbɔn? (w13-EG 15/7 10-11 akpá. 5-6)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mal 1:1-10

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) 1Kɔ 15:26​—Kplɔ́n Nugbǒ ɔ Mɛ.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) Eza 26:19; 2Kɔ 1:3, 4​—Kplɔ́n Nugbǒ ɔ Mɛ. (Kpɔ́n mwb16.08 8 akpá. 2.)

 • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) w07-EG 15/12 28 akpá. 1​—Xota: Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Hɛn Maɖówǒ lɛ Gbesisɔ Tɔn Wá Sinsɛnxɔ Mɛ Ðò Égbé Gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 132

 • Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?”: (Cɛju 15) Nùkanbyɔ kpo xósin kpo.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 1

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 96 kpo Ðɛ Kpo