Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kplé Aklunɔzán Gblamɛ Tɛntin Tɔn Sín Nǔ Yɔyɔ̌ Ðé

Kplé Aklunɔzán Gblamɛ Tɛntin Tɔn Sín Nǔ Yɔyɔ̌ Ðé

Bɛ́sín janvier 2018 ɔ, tinmɛ ɖevo lɛ gɔ́ nú ɖiɖe lɛ kpo video lɛ kpo e ɖò Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau nùkplɔnkplɔn tɔn (nwtsty) mɛ, bo ɖò ɛntɛnɛti jí é na nɔ tɔ́n ɖò kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn mɛ, enyi é na bo ma tlɛ ko ɖò gbè towe mɛ dìn ǎ ɔ nɛ. É ɖò wɛn ɖɔ nǔ enɛ lɛ na gɔ́ sò nú lee a nɔ sɔnǔ nú kplé lɛ gbɔn é. Hú mɔ̌ ɔ, ye ni d’alɔ we bonu a ni sɛkpɔ Tɔ́ mǐtɔn wanyiyinɔ Jehovah d’eji!