Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

11-17 Décembre

ZAKALÍI 1-8

11-17 Décembre
  • Han 26 kpo Ðɛ Kpo

  • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

  • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) g17.6 sín akpà​—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

  • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) g17.6Mɛ ɔ ko yí xójlawema ɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn ɔ hwenu. Xlɛ́ lee è sixu bló mɛbakpɔ́n ɖé gbɔn é, lobo sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

  • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) fg nùkplɔnkplɔn 5 akpá. 1-2.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN