Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

5-11 Décembre

EZAYÍI 1-5

5-11 Décembre
 • Han 107 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mi Wá Mǐ Yì Mawu Mavɔmavɔ Só ɔ Ta”: (Cɛju 10)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Ezayíi Tɔn ɔ.]

  • Eza 2:2, 3—“Só e jí Mawu Mavɔmavɔ xwé ɔ ɖè ɔ” nɔte nú sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ (ip-1-EG 38-41 akpá. 6-11; 44-45 akpá. 20-21)

  • Eza 2:4—Jehovah sɛntɔ́ lɛ nɔ kplɔ́n ahwanfunfun ǎ (ip-1-EG 46-47 akpá. 24-25)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eza 1:8, 9—Nɛ̌ Sinyɔ́ɔ toxo ɔ ka “cí goxɔ e ɖò viwungbo mɛ é ɖɔhun” gbɔn? (w06-EG 1/12 8 akpá. 5)

  • Eza 1:18—Etɛ ka nyí tinmɛ xó elɔ e Jehovah ɖɔ é tɔn: “Mi wá nú mǐ na sè nǔ jɛ mǐɖée gbè mɛ”? (w06-EG 1/12 9 akpá. 1; it-2-F 735 akpá. 1)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eza 5:1-13

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, bo ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni sɔnǔ nú nùxwlémɛ yeɖesunɔ tɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN