Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

26 Décembre–1 Janvier

EZAYÍI 17-23

26 Décembre–1 Janvier
 • Han 123 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Acɛ E È Ðó É Zinzan Nyì Dò Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Hɛn Bú”: (Cɛju 10)

  • Eza 22:15, 16—Cevuna zán acɛ e é ɖó é kpo cejɛnnabi kpo (ip-1-EG 238 akpá. 16-17)

  • Eza 22:17-22—Jehovah sɔ́ Eliyakimu dó ɖyɔ Cevuna na (ip-1-EG 238-239 akpá. 17-18)

  • Eza 22:23-25—Nǔ e gbò Cevuna é kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ lɛ mǐ (w07-EG 15/1 8 akpá. 6; ip-1-EG 240-241 akpá. 19-20)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eza 21:1—Fitɛ è ka ylɔ ɖɔ “gbetótló e ɖò xutó é”? Etɛwu? (w06-EG 1/12 11 akpá. 2)

  • Eza 23:17, 18—Nɛ̌ nǔɖokan Tíi tɔn lɛ ka huzu nǔ e è “sɔ́ ɖó vo nú Mawu Mavɔmavɔ” lɛ é gbɔn? (ip-1-EG 253-254 akpá. 22-24)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eza 17:1-14

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) bh—Zǎn Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? dó xwlé wema ɔ mɛ. (Ayiɖonuwu: Ma xò video ɔ ɖò wazexlɛ́ ɔ hwenu ó.)

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) bh—Bɛ̌ Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ ɖò xɔlinu, bo wá sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) lv 150-151 akpá. 10-11—Xlɛ́ lee è sixu bló bɔ nǔ ɔ byɔ ayi mɛ nú mɛ ɔ gbɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 44

 • A ka Na “Nɔ Acéjí” À?: (Cɛju 8) Xóɖiɖɔ gbɔn mɛxo agun tɔn ɖé gblamɛ, dó Atɔxwɛ 15 Mars 2015 jí, wexwɛ 12-16. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ bǐ ɖɔ ye ni nɔ acéjí, lee mɛcɔtɔ́ e Ezayíi mɔ ɖò nǔmimɔ mɛ é kpo ɖyɔvǐ atɔ́ɔ́n e wu Jezu dó lǒ dó lɛ é kpo bló gbɔn é ɖɔhun.Eza 21:8; Mt 25:1-13.

 • Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É: (Cɛju 7) Xò video Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É tɔn Décembre tɔn ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 6 akpá. 1-7, kpo “Akpáxwé 2: Axɔsuɖuto ɔ Jlajla: Wɛnɖagbe ɔ Jijla Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ” kpo

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 141 kpo Ðɛ Kpo