Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ayidosun 20-26

ÐƐHAN 45-51

Ayidosun 20-26
 • Han 67 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Na Gbɛ́ Mɛ E Hwɛ Tɔn Vɛ́ N’i Tlili Ðò Ayi Mɛ É Ǎ”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 51:3-6—Hwɛ e Davidi hu dó Jehovah é vɛ́ n’i tawun (w93-EG 1/9 22-23 akpá. 9-13)

  • Ðɛ 51:9-11—Davidi ɖó hudo hwɛsɔkɛ mɛ Jehovah tɔn tɔn bo na vɔ́ awǎjijɛ e é ɖó ɖ’ayǐ é ɖó (w93-EG 1/9 24-25 akpá. 18-20)

  • Ðɛ 51:12-19—Davidi tuùn ɖɔ Jehovah na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e hwɛ tɔn lɛ vɛ́ n’i nugbǒ nugbǒ é (w15-EG 15/6 14 akpá. 6; w93-EG 1/9 26-28 akpá. 4-16)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 45:5—Nugbǒ ɖaxó hugǎn tɛ jí è ka ɖó na jɛhun dó? (w14-EG 15/2 5 akpá. 11)

  • Ðɛ 48:13, 14—Sɔgbe kpo wemafɔ enɛ lɛ kpo ɔ, etɛ ka ɖò dandan bɔ mǐ na wà? (w15-EG 15/7 9 akpá. 13)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 49:11–50:6

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 98

 • “Axɔsuɖuto Ɔ—Xwè 100 Nukɔntɔn E É Bló É”: (Cɛju 15) Nùkanbyɔ kpo Xósin kpo. Bo na dó bɛ́ ɔ, xò video jw.org tɔn Axɔsuɖuto ƆXwè 100 Nukɔntɔn E É Bló É, bɛ̌ sín bǐbɛ̌mɛ bonu akpáxwé “PHOTO-DRAME DE LA CRÉATION” jló na bɛ́ hǔn, nɔte. (Kpɔ́n WEMA LƐ > VIDEO LƐ glɔ.)

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 18 akpá. 1-13

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 109 kpo Ðɛ Kpo