Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

23-29 Avril

MAKI 3-4

23-29 Avril
 • Han 77 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Azɔn Gbigbɔ nú Mɛ Ðò Gbɔjɛzángbe”: (Cɛju 10)

  • Mk 3:1, 2​—Sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn lɛ ba wlɛnwín bá dó dóhwɛ Jezu (jy 78 akpá. 1-2)

  • Mk 3:3, 4​—Jezu tuùn ɖɔ ye ɖó linlin e zɛkpá, bo ma sɔgbe xá Mawuxówema ɔ ǎ é dó Gbɔjɛzán sín sɛ́n ɔ wu (jy 78 akpá. 3)

  • Mk 3:5, nwt​—“Ayi yetɔn e syɛn é ɖ’akpɔ̀” nú Jezu tawun (“akpɔ̀ ɖó è, bɔ é vɛ́ n’i tawun” tinmɛ ɖevo dó Mk 3:5 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mk 3:29​—Etɛ ka nyí tinmɛ è nyla nu dó gbigbɔ mímɛ́ wu ɔ tɔn? Etɛ lɛ mɔ̌ wiwa ka nɔ jì? (“nyla nu dó gbigbɔ mímɛ́ wu,” “hwɛ e è ma na sɔ́ kɛ mɛ gbeɖé ǎ ɔ wɛ é hu” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mk 3:29 jí, nwtsty)

  • Mk 4:26-29​—Etɛ lǒ e Jezu dó dó nǔkúndotɔ́ e ɖò amlɔ dɔ́ wɛ é wu é ka sixu kplɔ́n mǐ? (w14-EG 15/12 12-13 akpá. 6-8)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mk 3:1-19

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ: (Cɛju 3) Zǎn xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ.

 • Mɛbakpɔ́n Atɔngɔ: (Cɛju 3) Sɔ́ wemafɔ hwiɖesunɔ tɔn, lobo xwlé wema nùkplɔnkplɔn tɔn ɖé mɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bhs 36 akpá. 21-22​—Xlɛ́ lee è sixu bló bɔ nǔ ɔ byɔ ayi mɛ nú nùkplɔntɔ́ ɔ gbɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 103

 • “Mɛ E Ðó Tó Bo Na Dó Sè Nǔ ɔ Ni Ðótó Bo Sè”: (Cɛju 15) Tín nǔ e ɖɔ wɛ Maki 4:9 ɖè é mɛ (“Mɛ e ɖó tó bo na dó sè nǔ ɔ ni ɖótó bo sè” tinmɛ ɖevo dó Mk 4:9 jí, nwtsty). Xò video Nɔ Ðótó Wěɖexámɛ lɛ Bá Dó Huzu Nùnywɛtɔ́ ɔ. Enɛ gudo hǔn, mi ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó gbàví “Nɔ Ðótó Kplɔ́n; È Kplɔ́n Nǔ We Hǔn Nɔ Sè” jí ɖò wemata 4gɔ́ wema “Mi Hɛn Miɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ” mɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 18

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 123 kpo Ðɛ Kpo