Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

3-9 Avril

JELEMÍI 17-21

3-9 Avril
 • Han 69 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nǔ Jehovah Ni Wà Azɔ̌ Ðò Linlin Towe kpo Walɔ Towe kpo Wu”: (Cɛju 10)

  • Jel 18:1-4—Zɛ̌nmɛtɔ́ ɖé ɖó acɛ dó ko e zán wɛ é ɖè é jí (w99-EG 1/4 22 akpá. 3)

  • Jel 18:5-10—Jehovah ɖó acɛ dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ jí (it-2-F 770 akpá. 4)

  • Jel 18:11—Yǐ gbè nú azɔ̌ e wà wɛ Mawu ɖè ɖò wǔ we é (w99-EG 1/4 22 akpá. 4-5)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jel 17:9—Nɛ̌ lee ayixa hizi gbɔn é ka sixu jɛ wě gbɔn? (w01-EG 15/10 25 akpá. 13)

  • Jel 20:7—Ali tɛ nu Jehovah ka hɛn Jelemíi kpo hlɔnhlɔn kpo kaka bo hugǎn ɛ ɖè? (w07-EG 15/3 9 akpá. 5)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jel 21:3-14

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, bonu mi ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ bǐ ɖɔ ye ni yì ba mɛ ɖěɖee yí tlati Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn? ɔ lɛ é kpɔ́n.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN