Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

27 Août–2 Septembre

LUKI 23-24

27 Août–2 Septembre
 • Han 130 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ðò Gbesisɔmɛ Bá Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ Ðevo Lɛ”: (Cɛju 10)

  • Lk 23:34​—Jezu sɔ́ hwɛ kɛ sɔja Hlɔmanu ɖěɖee xwè è nyì yatín wu lɛ é (cl-EG 297 akpá. 16)

  • Lk 23:43, nwt​—Jezu sɔ́ hwɛ kɛ nǔnyanyawatɔ́ ɖé (g-F 2/08 11 akpá. 5-6)

  • Lk 24:34​—Jezu sɔ́ hwɛ kɛ Piyɛ́ɛ (cl-EG 297-298 akpá. 17-18)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba (Cɛju 8)

  • Lk 23:31​—Etɛ xó ɖɔ wɛ Jezu na ko ɖè ɖò wemafɔ enɛ mɛ? (“hwenu e atín ɔ ɖò mǔ é, . . . hwenu e é xú é” tinmɛ ɖevo dó Lk 23:31 jí, nwtsty)

  • Lk 23:33​—Kúnnuɖenú dokunkun tɔn tɛ ka ɖexlɛ́ ɖɔ è sixu ko nɔ zán hunjɛ́n ɖò mɛhuhu sín hwenu bo dó xwè mɛɖé nyì yatín wu? (“Hunjɛ́n ò Afɔgbɛnnuxú ɖé Mɛ” fɔtóo dó Lk 23:33 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Lk 23:1-16

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Enɛ gudo hǔn, xwlé wema e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn Tɔn mǐtɔn mɛ bo sɔgbe xá hudo xwétɔ́ ɔ tɔn é ɖé è.

 • Mɛbakpɔ́n Atɔngɔ: (Cɛju 3) Sɔ́ wemafɔ hwiɖesunɔ tɔn, bo xwlé wema nùkplɔnkplɔn tɔn ɖé mɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) fg nùkplɔnkplɔn 4 akpá. 3-4

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN