Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

7-13 Août

EZEKIYƐLI 28-31

7-13 Août
 • Han 85 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Sú Axɔ́ Akɔta Pagáwùn Ðé”: (Cɛju 10)

  • Eze 29:18​—Axɔsu Babilɔnu tɔn Nabukodonɔzɔ́ɔ mɔ lè ɖebǔ ɖò tagba e é jɛ bo ɖu ɖò Tíi jí é mɛ ǎ (it-2-F 1125 akpá. 3)

  • Eze 29:19​—È sɔ́ Ejipu dó sú axɔ́ Axɔsu Nabukodonɔzɔ́ɔ ɖó Tíi tɛnmɛ (it-1-F 713 akpá. 8)

  • Eze 29:20​—Jehovah sú axɔ́ Babilɔnunu lɛ ɖó éyɛ wɛ ye wà azɔ̌ na (g86-F 8/11 27 akpá. 4-5)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eze 28:12-19​—Nɛ̌ walɔ Tíi xɔsu lɛ tɔn ka ɖi walɔ Satáan tɔn gbɔn? (it-2-F 550 akpá. 3-4)

  • Eze 30:13, 14​—Nɛ̌ nǔɖɔɖ’ayi enɛ ka jɛnu gbɔn? (w03-EG 1/7 32 akpá. 1-3)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eze 29:1-12

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò nùxwlémɛ ɖokpo ɖokpo sín video, enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni sɔ́ nǔ yaɖeyaɖe e jɛ lɛ é dó nùxwlémɛ yetɔn lɛ mɛ, lobo zán video A ka Jló Na Sè Wɛnɖagbe ɖé À? ɔ ganji hwenu e ye na ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɔ xwlé mɛ wɛ é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN