Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 56

Sɔ́ Nugbǒ ɔ Dó Ðó Towe

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Sɔ́ Nugbǒ ɔ Dó Ðó Towe
XLƐ́

(Nùnywɛxó 3:1, 2)

 1. 1. Nugbǒ ’li ɔ wɛ nyí ali ɖagbe hugǎn,

  Hwiɖesunɔ wɛ na zán gbɛ̀ t’we.

  Jah kplɔ́n nǔ we hǔn, xwedó alixlɛ́mɛ tɔn,

  Bo ɖeji d’ewu bǐ mlɛ́mlɛ́.

  (HANYÍYÍ)

  Tɛ́ dó nugbǒ wu,

  Nɔ zán ɖò gbɛzán t’we mɛ.

  Enyi a zán nu-

  gbǒ sín gbɛzán ɔ,

  A na mɔ awǎjijɛ.

 2. 2. Gǎn e a nɔ dó, gɔ́ nú táan e a nɔ zán,

  D’axɔsuɖuto ɔ tamɛ é

  Na hun nyɔna kpo gbɛ̀ mavɔ kpo sín ali,

  Nǔ ɖagbe lɛ na lɛ́ dó we.

  (HANYÍYÍ)

  Tɛ́ dó nugbǒ wu,

  Nɔ zán ɖò gbɛzán t’we mɛ.

  Enyi a zán nu-

  gbǒ sín gbɛzán ɔ,

  A na mɔ awǎjijɛ.

 3. 3. Ðò Mawu kpá ɔ, yɔkpɔvu wɛ mǐ bǐ nyí,

  Bo ɖó hudo alixlɛ́mɛ tɔn.

  Hǔn, gbè bǐ gbè ɔ, mǐ ɖó na yì xá Mawu,

  Bá ɖu nyɔna tɔn lɛ sín lè.

  (HANYÍYÍ)

  Tɛ́ dó nugbǒ wu,

  Nɔ zán ɖò gbɛzán t’we mɛ.

  Enyi a zán nu-

  gbǒ sín gbɛzán ɔ,

  A na mɔ awǎjijɛ.