Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 51

Mawu Wɛ Mǐ Zé Mǐɖée Jó Na!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mawu Wɛ Mǐ Zé Mǐɖée Jó Na!
XLƐ́

(Matie 16:24)

 1. 1. Jehovah Tɔ́ mǐtɔn dɔn mǐ wá Klisu gɔ́n,

  Bonu mǐ na nyí ahwanvu tɔn.

  É ɖè nugbǒ ɔ xlɛ́ mǐ,

  Sín ’xɔsuzinkpo tɔn jí.

  Nùɖiɖi mǐtɔn jɛji;

  Mǐ xò jlǒ mǐtɔn nyì kɛ́n.

  (HANYÍYÍ)

  Jah wɛ mǐ zé mǐɖée jó na; Jlǒ mǐtɔn nɛ.

  Mǐ nɔ j’awǎ ɖò é kpo Klis’ kpo mɛ.

 2. 2. Mǐ wá Jehovah nukɔn ɖò ɖɛ mɛ bo ɖɔ,

  Mǐ na sɛ̀n Mawu kaka sɔyi.

  Awǎjijɛ ɖaxó wɛ,

  Bɔ mǐ nɔ j’awǎ dó jla,

  Nyikɔ tɔn ɖò ta mǐtɔn,

  Bɔ mǐ na jla nugbǒ tɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Jah wɛ mǐ zé mǐɖée jó na; Jlǒ mǐtɔn nɛ.

  Mǐ nɔ j’awǎ ɖò é kpo Klis’ kpo mɛ.