Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 45

Nǔ E Jí Un Na Nɔ Lin Tamɛ Dó Lɛ É

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nǔ E Jí Un Na Nɔ Lin Tamɛ Dó Lɛ É
XLƐ́

(Ðɛhan 19:15)

 1. 1. Jehovah Mawu, un jló ɖɔ

  Tamɛ linlin ce bǐ sésé,

  Ni nɔ nyɔ́ nukún towe mɛ.

  Kɛnklɛn, má nɔ ali t’we jí.

  Enyi linkpɔ́n lɛ hugǎn mì,

  Bo zɔ́n nú amlɔ gló mì ɔ,

  Na nɔ lin tamɛ dó jǐ we;

  Bo lin dó nǔ ɖagbe lɛ jí.

 2. 2. Un na nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó

  Nǔ e mɛ́ bo nyí nugbǒ é,

  Nǔ ɖebǔ e wlí yɛ̌yi é,

  Kpo nǔ e nyɔ́ lɛ é kpo jí.

  Linlin t’we lɛ xɔ ’kwɛ nú mì.

  Ye lɛ́vɔ dó maxamaxa.

  Na lin tamɛ dó xó t’we jí,

  Bo na sɔ́ nyiɖée bǐ jó na.