XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 54)

 1. 1. Tɔ́ jixwé tɔn, kɛnklɛn sè han ce.

  Un nyí towe, hwɛ nyí Mawu ce.

  Nyikɔ t’we kló, è sixu jlɛ́ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́ wanyiyinɔ, bo sè ɖɛ ce.

 2. 2. Jah a wà nǔ, nú kéze elɔ,

  A na gbɛ̀ mì, bo xlɛ́ ali mì.

  Wanyiyi t’we hun xomɛ nú mì.

  (HANYÍYÍ))

  Tɔ́ wanyiyinɔ, bo sè ɖɛ ce.

 3. 3. É nɔ jló mì ɖɔ má wà ɖagbe.

  D’alɔ mì nú má mɔ weziza.

  Nǎ hlɔnhlɔn mì ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́ wanyiyinɔ, bo sè ɖɛ ce.