XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(1 Piyɛ́ɛ 2:9)

 1. 1. Jah ɖó togun yɔyɔ̌ ɖé,

  Mɛ y’ami dó ɖè lɛ wɛ.

  É xɔ ye sín gbɛ̀ ɔ mɛ;

  Bɔ ye xɔ akwɛ n’i.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖokan bunɔ ɖé,

  Nyikɔ towe ɖò wǔ tɔn.

  Ye yí wǎn nú we kpɔ́n!

  Ye nɔ nɔ bǔ dó jla susu t’we.

 2. 2. Akɔta ɖeɖóvo wɛ,

  Bɔ nugbǒ nɔ ɖò nu tɔn.

  Mawu kpl’ɛ sín ablu mɛ,

  Wá weziza tɔn nu.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖokan bunɔ ɖé,

  Nyikɔ towe ɖò wǔ tɔn.

  Ye yí wǎn nú we kpɔ́n!

  Ye nɔ nɔ bǔ dó jla susu t’we.

 3. 3. Ye kplé lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ,

  Kpo kanɖodonǔwu kpo.

  Ye nɔ gbeji nú Klisu.

  Bo nɔ xwed’é tɛgbɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔɖokan bunɔ ɖé,

  Nyikɔ towe ɖò wǔ tɔn.

  Ye yí wǎn nú we kpɔ́n!

  Ye nɔ nɔ bǔ dó jla susu t’we.