Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 149

Han Ðuɖeji Tɔn Ðé

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Han Ðuɖeji Tɔn Ðé
XLƐ́

(Tíntɔ́n 15:1)

 1. 1. Jihan nú Mawu. Nyikɔ tɔn kló bɔ susu jɛxa.

  Ejipunu lɛ ɔ, É kpíkpé ye dó xù mɛ.

  Nǔbǐwukpétɔ́,

  Mɛɖebǔ sɔ́ cí éɖɔhun ǎ.

  É nɔ nyí Jehovah,

  Bo nɔ ɖu ɖ’eji tɛgbɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́ Jehovah, Nǔbǐwukpétɔ́,

  Mɛ ɖokpo ɔ jɛn a na nyí tɛgbɛ,

  A na viva kɛntɔ́ towe lɛ dìn,

  Bo na klɔ́ cí sín nyǐ t’we wu.

 2. 2. Akɔta lɛ bǐ Klán gbè xá Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ.

  Ye syɛn hú Falawɔ́ɔn,

  Ye lɔ ka na ɖu winnya;

  Mawu ja nú ye;

  Haamagedɔni na viva ye.

  Mɛ bǐ na tuùn zaanɖé

  Ðɔ a nɔ nyí Jehovah.

  (HANYÍYÍ)

  Tɔ́ Jehovah, Nǔbǐwukpétɔ́,

  Mɛ ɖokpo ɔ jɛn a na nyí tɛgbɛ,

  A na viva kɛntɔ́ towe lɛ dìn,

  Bo na klɔ́ cí sín nyǐ t’we wu.