Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 119

Mǐ Ðó Na Ðó Nùɖiɖi

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Ðó Na Ðó Nùɖiɖi
XLƐ́

(Eblée lɛ 10:38, 39)

 1. 1. Hwexónu ɔ, Jah nɔ ɖɔ xó nú mɛ,

  Gbɔn gbeyiɖɔ tɔn lɛ gblamɛ.

  Dìn ɔ, é gbɔn Vǐ tɔn jí bo nɔ ɖɔ:

  ‘Mi jó nyanya wiwa dó.’

  (HANYÍYÍ)

  Nùɖiɖi t’we ka lidǒ à?

  É wɛ mǐ na ɖó cobo gán.

  Nùɖiɖi t’we ka ɖ’azɔ̌ à?

  Nùɖiɖi wɛ na zɔ́n bɔ mǐ na gán.

 2. 2. Mǐ nɔ setónú nú xó Jezu tɔn,

  Bo nɔ jla nugbǒ ɔ mɛ bǐ.

  Mǐ nɔ kpankɔ́n dó jla wɛn Mawu tɔn,

  Mǐ na hwla xó tɔn lɛ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Nùɖiɖi t’we ka lidǒ à?

  É wɛ mǐ na ɖó cobo gán.

  Nùɖiɖi t’we ka ɖ’azɔ̌ à?

  Nùɖiɖi wɛ na zɔ́n bɔ mǐ na gán.

 3. 3. Nùɖiɖi cí gandotɔnu ɖɔhun;

  Xɛsi na lɛkɔ nú mǐ ǎ.

  Mǐ ɖeji, Jah na bló bɔ mǐ na dɛ.

  Hwlɛngán mǐtɔn ko sɛkpɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Nùɖiɖi t’we ka lidǒ à?

  É wɛ mǐ na ɖó cobo gán.

  Nùɖiɖi t’we ka ɖ’azɔ̌ à?

  Nùɖiɖi wɛ na zɔ́n bɔ mǐ na gán.