Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn: Jihan Xá Mǐ

ALƆ E JÍ È SIXU YÍ ƉÓ LƐ É