Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2019 Tɔn Sín Tuto

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2019 tɔn “Wanyiyi Na Vɔ Gbeɖé Ǎ”! Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn sín tuto.

Axɔ́suzángbe

Tuto Axɔ́suzángbe tɔn jinjɔn 1 Tɛsalonikinu lɛ 4:9 jí: “Lee mi na yí wǎn nú miɖée gbɔn ɔ, Mawu ko kplɔ́n mi.”

Síbígbe

Tuto Síbígbe tɔn jinjɔn Efɛzinu lɛ 5:2 jí: “Mi wà azɔ̌ kpodo wanyiyi kpo.”

Aklunɔzángbe

Tuto Aklunɔzángbe tɔn jinjɔn Judi 21 jí: “Mi hɛn miɖée ɖò wanyiyi Mawu tɔn mɛ.”

Nǔflínmɛ ɖé lɛ nú Kpléɖókpɔ́watɔ́ Lɛ

Nǔflínmɛ e na d’alɔ kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ é.