Kpléɖókpɔ́ lɛ̌dó tɔn 2022-2023 tɔn sín tuto: Kpó afɔsɔ́ɖótetɔ́ alaxɔ tɔn kpó

Fífágbɛtɔ́ lɛ́

Kpléɖókpɔ́ lɛ̌dó tɔn sín tuto zǎnzǎn kpó hwemɛ kpó tɔn: Kpó afɔsɔ́ɖótetɔ́ alaxɔ tɔn kpó.

Ba xósin nǔkanbyɔ́ élɔ́ lɛ́ tɔn

È ná ná xósin nǔkanbyɔ́ élɔ́ lɛ́ tɔn ɖo tuto ɔ hwenu.