‘Xó Elɔ lɛ Ðó Na Nɔ Ayi Towe Mɛ’

Nǔ taji tɛ Sɛ́nflínmɛ 6:6 ka sixu kplɔ́n we? Nɛ̌ xwédo lɛ ka nɔ kpéwú bo nɔ ɖu ɖò wuvɛ̌ e nɔ gbò kpò nyi ali jí nú Sinsɛn-Biblo Xwédo tɔn gbesisɔ tɔn ɖagbe ɖé é jí gbɔn?

‘Xó Elɔ lɛ Ðó Na Nɔ Ayi Towe Mɛ’

Etɛ sín hudo vǐ lɛ ka ɖó hugǎn ɖò mɛjitɔ́ yetɔn lɛ gɔ́n? Kpɔ́n nǔ e vǐtɔ́ ɖé ɖó na wà bo na dó hwlɛn xwédo tɔn é.

Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn: Wuvɛ̌ lɛ kpo Lè lɛ Kpo

Enyi xwédo lɛ nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́ ɖò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ dó lin tamɛ dó nǔ gbigbɔ tɔn lɛ jí ɔ, ye nɔ sɛkpɔ́ Jehovah bo nɔ lɛ́ sɛkpɔ́ yeɖée.

Kplɔ́n Nǔ Ɖevo Lɛ

XWÉDO TOWE SIXU NƆ AWǍJIJƐ MƐ

Mi Sɛ̀n Jehovah Ðó Bǔ Ði Xwédo Ðé

Nɛ̌ a ka sixu ɖu sinsɛn biblo xwédo tɔn mitɔn sín vivǐ ganji gbɔn?